POMOZTE OBNOVIT POUTNÍ MÍSTO HÁJEK

Františkánský klášter Hájek je výjimečné místo nacházející se v krásné přírodě jen 17 km od centra Prahy.

 20211030 090424 web

Všeobjímající  klid Boží přítomnosti. Místo bez spěchu a stresu, místo, kde se nebe dotýká země. Díky jeho jedinečné atmosféře navštíví každoročně tisíce lidí. Ať už poutníků, turistů, duchovních či bratrů františkánů z celého světa. Přicházejí sem objevit  tajemství Boží lásky a přítomnosti, načerpat duchovní sílu.

Bohužel totalitní doba nechala své stopy zla i zde. Bývalá vojenská posádka a sklady munice nesmazatelně poškodily i toto promodlené místo. Duch génia loci však zlomen nebyl.

20210904 112442 web

Od počátku 21. století se františkáni snaží místo postupně obnovovat. Velkou podporou jsou bezesporu orgány památkové péče a ministerstva kultury. Nešlo by to ale ani bez mecenášů a donátorů, kteří velkoryse přispívají na obnovu objektu. Trpělivě nám pomáhají s obnovou každého metru této nesmírně cenné kulturní památky.

Díky nim se podařilo odvrátit nejtěžší havarijní stavy budovy. Nicméně i čekající etapy rekonstrukce jsou tak finančně náročné, že mnohokrát převyšují finanční možnosti františkánů.

Na zbudování sociálních zařízení můžete přispět na https://www.donio.cz/pomozte-zbudovat-socialni-zarizeni-v-hajeckem-klasteruSvůj dar je možné také poslat na účet Nadačního fondu 2501391301/2010, variabilní symbol 24052022, nebo pomocí QR kódu. 

QR kód Hájek

Jednou z největších bolestí areálu je kapacitně a technicky nevyhovující sociální zařízení. Letos začínáme s jejich rekonstrukcí. Raketový růst cen má dopad i na naše plány. Pokud se nám nepodaří v brzké době doplnit připravené finanční prostředky je celá adaptace zázemí ohrožena.

 IMG 8881 web

Pro pořádání poutí, konferencí, duchovních setkání, koncertů, obnov a dětských pobytů je zázemí nezbytné.

 Konkrétně zbudování sociálních zařízení stavební úpravy, rozvody a instalace, obklady a dlažby, elektroinstalace, topení a výplně otvorů. Odhad nákladů etapy je 2 600 000 Kč.

 

 PODPOŘTE VYBAVENÍ DĚTSKÉ HERNY

Spolek Rodina Předbořice provozuje zařízení pro předškolní děti. Za 24 let provozu předškolního zařízení Domov svaté Zdislavy doznalo na vybavení hlavní místnosti pro děti značné opotřebovanosti.  

20220520 074619 web

Přispět na nové různobarevné židličky a stolečky pro děti můžete přispět na https://www.donio.cz/pomozte-vybavit-nabytkem-herni-mistnost-ve-skolce Svůj dar je možné také poslat na účet Nadačního fondu 2501391301/2010, variabilní symbol 20052022, nebo pomocí QR kódu. 

 QR kód židle stolky

Židličky a stolečky jsou z masivního dřeva a jistě nám vydrží dalších 20 let. V případě, že by se vybralo méně peněz, než je zapotřebí k nákupu vybraných kusů nábytku, peníze bychom použili na zakoupení tolika kusů židliček, na který peníze budou stačit. Pokud by se podařilo získat vice peněz, pořídili bychom dětská lehátka s matrací.

004 sklízíme úrodu ovoce web

Školička působí na malé vesnici v Jižních Čechách, a spolek Rodina Předbořice ji zřídil hlavně pro výchovu v křesťanském duchu a křesťanských hodnotách, proto jsou na pozici učitelek řeholní sestry. Vaše dary využijeme k obnovení vybavení herní místnosti pro děti, tj. dětské stolečky, židličky, a pokud se vybere větší částka, i lehátka s matracemi. Budeme se snažit zřídit dětskou skupinu.