ADAPTACE ZÁZEMÍ NA POUTNÍM MÍSTĚ HÁJEK

Pomohli jste zbudovat sociální zařízení ve františkánském klášteře Hájek. Jednou z největších bolestí areálu bylo kapacitně a technicky nevyhovující sociální zařízení

Na zbudování sociálních zařízení jste celkově přispěli částkou 756 949 korun, z toho na https://www.donio.cz/pomozte-zbudovat-socialni-zarizeni-v-hajeckem-klasteru částkou 738 229 korun.

Pro pořádání poutí, konferencí, duchovních setkání, koncertů, obnov a dětských pobytů je adaptace zázemí nezbytná.

 Konkrétně zbudování sociálních zařízení obsahovalo stavební úpravy, rozvody a instalace, obklady a dlažby, elektroinstalace, topení a výplně otvorů

20220901 091922 zmenšený

Františkánský klášter Hájek je výjimečné místo nacházející se v krásné přírodě jen 17 km od centra Prahy. Všeobjímající  klid Boží přítomnosti. Místo bez spěchu a stresu, místo, kde se nebe dotýká země. Díky jeho jedinečné atmosféře navštíví každoročně tisíce lidí. Ať už poutníků, turistů, duchovních či bratrů františkánů z celého světa. Přicházejí sem objevit  tajemství Boží lásky a přítomnosti, načerpat duchovní sílu.

20211030 090424 web

Bohužel totalitní doba nechala své stopy zla i zde. Bývalá vojenská posádka a sklady munice nesmazatelně poškodily i toto promodlené místo. Duch génia loci však zlomen nebyl.

 Od počátku 21. století se františkáni snaží místo postupně obnovovat. Velkou podporou jsou bezesporu orgány památkové péče a ministerstva kultury. Nešlo by to ale ani bez mecenášů a donátorů, kteří velkoryse přispívají na obnovu objektu. Trpělivě nám pomáhají s obnovou každého metru této nesmírně cenné kulturní památky.

20210904 112442 web

Díky nim se podařilo odvrátit nejtěžší havarijní stavy budovy. Nicméně i čekající etapy rekonstrukce jsou tak finančně náročné, že mnohokrát převyšují finanční možnosti františkánů.

 

 

 

PODPOŘILI JSTE VYBAVENÍ DĚTSKÉ HERNY

Pomohli jste zajistit různobarevné židličky a stolečky pro děti v mateřské školce v Předbořicích. 

004 sklízíme úrodu ovoce web

Celkově jste přispěli částkou 27 050 korun

Židličky a stolečky jsou z masivního dřeva a jistě nám vydrží dalších 20 let. V případě, že by se vybralo méně peněz, než je zapotřebí k nákupu vybraných kusů nábytku, peníze bychom použili na zakoupení tolika kusů židliček, na který peníze budou stačit. Pokud by se podařilo získat vice peněz, pořídili bychom dětská lehátka s matrací.

Spolek Rodina Předbořice provozuje zařízení pro předškolní děti. Za 24 let provozu předškolního zařízení Domov svaté Zdislavy doznalo na vybavení hlavní místnosti pro děti značné opotřebovanosti.  Školička působí na malé vesnici v Jižních Čechách, a spolek Rodina Předbořice ji zřídil hlavně pro výchovu v křesťanském duchu a křesťanských hodnotách, proto jsou na pozici učitelek řeholní sestry. Vaše dary využijeme k obnovení vybavení herní místnosti pro děti, tj. dětské stolečky, židličky, a pokud se vybere větší částka, i lehátka s matracemi. 

 VE SKLEPĚ KLÁŠTERA V KONOTOPU

V Konotopu, na hranicích s Ruskem, v převážně pravoslavné oblasti, zažili v jednom z našich klášterů dva přítomní bratři ruskou invazi a po určitou dobu řídili pomoc obyvatelstvu zabarikádovanému uvnitř objektu a ubytovali několik rodin ve sklepě kláštera.

„Nakupovali jsme pro lidi, zejména pro postižené a starší, pro ty, kteří nemohli utéct, a s nasazením života jsme rozváželi potraviny a balíčky od domu k domu více než 1500 lidem. Každý den nabízíme chléb 200 lidem, kteří se zastavují na mši svatou, i když nejsou katolíci, jen aby se cítili součástí živého společenství. Mezi nimi je i mladý muž jménem Artur, otec tří dětí, který byl nedaleko Konotopu při jízdě autem domů zasažen pěti ruskými kulkami. Z posledních sil a s modlitbami se dostal do polní nemocnice, kde byl zázračně zachráněn.“ Takto vzpomíná bratr Romuald, jeden ze dvou bratří, a pokračuje: „Během mše ve sklepě jsme měli zapálenou jen jednu svíčku, střelba rozechvívala stěny. Slyšel jsem ruské tanky u kláštera, modlil jsem se ještě hlasitěji a shlukli jsme se kolem této svíce, symbolu života a naděje.“ Dnes se zdá, že Konotop, město s 80 000 obyvateli v Sumské oblasti, prostřednictvím svého starosty dosáhlo dohody o příměří.

WhatsApp Image 2022 02 25 at 20.54.52

 

 SPRCHOVACÍ LEHÁTKO UMOŽNÍ KOMFORTNĚJŠÍ HYGIENU KLIENTŮ

 Pomohli jste zajistit sprchovací lehátko paní Marušce a dalším  klientům Domova sv. Anežky ve Velkém Újezdu. Podle pracovnice v sociálních službách, paní Ilony lůžko umožňuje vykoupat bezpečně všechny klienty, kteří jsou zcela imobilní, a manipulace s nimi je velice obtížná. Také klientka paní Maruška oceňuje pohodlnost sprchovacího lůžka, díky kterému bývá rychle vykoupaná. 

Celkově jste přispěli částkou 78 700 korun. Na https://www.donio.cz/pomozte-ziskat-sprchovaci-luzko-pro-myti-prevoz-senioru jste darovali 63 700 korun. Cena sprchovacího lehátka je 68 300 korun. Za zbývající částku pořídí v Domově invalidní vozík. 

web lehátko 2 

Elektrické bateriové lehátko umožňuje snadnější mytí a převoz imobilních klientů. Kola dovolují najetí přímo nad lůžko, a tak bezpečně a snadno přesunout klienta na sprchovací lehátko. Díky sklopení bezpečnostních postranic, je klient velmi lehce a bezpečně umístěn z lůžka přímo na matraci sprchovacího lehátka, bez nutnosti zvedání klienta ošetřujícím personálem. Ihned po přesunu klienta na lehátko jsou postranice opět zajištěny. Lehátko má také výhodu, že lze nastavit nejefektivnější, pohodlnou pracovní výšku. 

Ve Velkém Újezdu mají na třech odděleních k dispozici pouze dvě sprchovací lůžka. "Jedno oddělení si sprchovací lůžko tedy musí půjčovat po domluvě z jiného, což je sice realizovatelné, ale hůře koordinovatelné v rámci plánování. Ještě jedno sprchovací lůžko by bylo pro klienty i personál Domova velkým pomocníkem. Chtěli bychom, aby každé oddělení mělo k dispozici své lehátko," říká ředitelka Domova Jana Šrámková. 

Stávající sprchovací lůžka jsou totiž využívány dennodenně již řadu let, tudíž jeví jisté známky opotřebení. Nicméně jsou stále plnohodnotně funkční. Využívané jsou převážně u imobilních klientů. „Pozitivní reakce na tuto pomůcku pro realizaci tělesné hygieny máme jak ze strany klientů, tak i personálu. Jedno sprchovací lůžko denně využívají v průměru čtyři klienti,“ konstatuje ředitelka seniorského zařízení. 

V současné době žije v Domově sv. Anežky celkem 102 klientů.

 

FRANTIŠKÁNI POTŘEBUJÍ POTRAVINY PRO OBYVATELE KONOTOPU

Pomohli jste zajistit potraviny a další potřeby 🆘 pro válkou postižené občany v Konotopu na severovýchodě Ukrajiny 💛💙. Toto město leží 90 kilometrů od hranic s Ruskem, a bylo bombardováno hned první den ruské invaze.  V centru města hořelo a došlo i k ničení škol. Klášter františkánu slouží teď jako místo pro přespání a přes den jako útočiště pro děti.

Celkově jste přispěli částkou 287 050 korun. Z toho na  https://www.donio.cz/frantiskani-potrebuji-potraviny-pro-obyvatele-konotopu 232 000 korunami

WhatsApp Image 2022 02 25 at 20.54.52 3

Částku 100 tisíc korun z Vašich příspěvku jsme už poslali na účet provinční kurie bratří františkánů. Bratři z vedení provincie pak rozdělují peníze do jednotlivých konventů podle potřeby. Používají je na nákup jídla a potřeb pro seniory, kteří neodešli z Ukrajiny a neumí se o sebe sami postarat. V okolí Žitomiru se jedná zhruba o 30 osob. "Peníze používáme také pro uprchlíky z východu a z jihu Ukrajiny, kteří v konventech bratří přespávají 2-3 noci a zase jdou dále," říká Daniel Botwina, provinciál františkánů na Ukrajině. "Pod Ruskou okupací je zatím stále jen jeden konvent - Konotop," dodává. 

Lidem v postiženém městě pomáhají bratři františkáni zajistit základní životní potřeby.  „Zabrání města ruskými vojáky vyvolala v mnoha obyvatelích zoufalství. Na ulicích jsme potkávali zpanikařené lidi, kteří stále přicházeli a po ránu prvního dne jsme velmi potřebovali nakoupit potraviny,“ popisuje kněz Romuald z františkánské komunity v Konotopu.

WhatsApp Image 2022 02 25 at 20.54.52 2

 Lidé nemohou vstoupit do města, protože je ze všech stran obléháno a nepřátelská kontrolní stanoviště neumožňují vstup/výstup. Osamělí a vystrašení starší lidé zůstali izolováni ve svých domovech.

Františkáni také obdrželi zprávu o naléhavé pomoci těm, kdo dobrovolně brání území, a kdo byli nuceni se stáhnout z Konotopu kvůli nedostatku zásob, vybavení, zbraní a pohonných hmot. Nyní se ukrývají v lesích. „Snažíme se ve městě získat produkty, které rozvážíme těm, kteří se nemohou dostat do obchodu nebo pro které může být cesta do obchodu životu nebezpečná, tedy chlapcům a mužům v branném věku,“ vysvětluje františkán Romuald.

  

POMOHLI ZÍSKAT SANITÁRNÍ VYBAVENÍ KOUPELNY PRO ŠKOLKU 

Díky Vašům příspěvkům může koupit Spolek Rodina Předbořice do dětské umývárny 3 toalety, 3 umyvadla, 3 vodovodní baterie, sprchový box se sprchovou baterii, 3 zrcadla a centrální mísící baterii. Na https://www.donio.cz/vybaveni-koupelny-pro-skolku jste darovali částku 37 300 korun

Stávající vybavení už je zastaralé a nevyhovuje současným legislativním požadavkům.
WC 3 ořez

Spolek Rodina Předbořice provozuje zařízení pro předškolní děti, zatím bez státních příspěvků. Velmi těžce se daří shánět finanční prostředky na plat jedné učitelky – řádové sestry, a paní kuchařky, zároveň i uklízečky.

Spolek se chce zařadit do sítě dětských skupin. K tomu je nutné rekonstruovat koupelny, jak pro personál, tak pro děti. Materiál a sanitární keramika, obklady a dlažba do koupelny pro personál již je zajištěn. Pro toto zařazení Zákon č. 247/2014 Sb. v novelizaci zákona č. 329/2021 Sb. určuje právě sanitární vybavení dětské koupelny.

 014 angličtina web

Školička působí na malé vesnici v Jižních Čechách, a spolek Rodina Předbořice ji zřídil hlavně pro výchovu v křesťanském duchu a křesťanských hodnotách, proto jsou na pozici učitelek řeholní sestry. 

 

 

ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL JSME POSLALI PŘES ČČK NA UKRAJINU

Zdravotnický materiál v hodnotě 64 tisíc korun jsme předali pracovnici Českého červeného kříže (ČČK). Zásilka obsahuje izotermické fólie, betadyne, škrtidla, sterilní kompresy, obinadla, obvazy, dlahy, tlakové obvazy a desinfekční prostředky, které odvezla ČČK přímo na Ukrajinu, kde už dochází zdravotnický materiál. 

Předání zdravmat little

 

Med ořez

 

TRAUMASETY PRO NEMOCNÉ A RANĚNÉ NA UKRAJINĚ

Ve válce na Ukrajině přibývá stále více lidí, kteří potřebují ošetřit masivní krvácení, popáleniny či zlomeniny.  Vlivem současné situace došlo k narušení standardního systému poskytování zdravotní péče. Ke zlepšení dostupné zdravotní péče je potřeba zdravotnický materiál, který tvoří tzv. traumaset.

 

Trauma set 2 ořez

Celkově jste na nákup zdravotnických potřeb, konkrétně traumasetů přispěli částkou 111 550 korun. Z této částky jste darovali 98 600 korun na https://www.donio.cz/traumasety-pro-nemocne-a-ranene-na-ukrajine Traumasety jsou určené pro poskytování první pomoci ve zdravotnických službách i v terménu. Každý traumaset obsahuje především různé druhy obvazového materiálu, desinfekci, fyziologický roztok, zaškrcovadlo, fixační dlahu, termofolii a rukavice.

Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst🌾 

 

KYSLÍKOVÉ OXYGENÁTORY ZACHRAŇUJÍ ŽIVOTY

 

Pomohli jste ulehčit dýchání paní Růženě a panu Janovi, klientům Domova senioorů sv. Ažběty v Žernůvce, kteří trpí dlouhodobě onemocněním srdce a plic. Oxygenátory podporují nemocného při dýchacích potížích, dušnosti a celkově zlepšují stav klienta. Velkým pomocníkem se staly během pandemie covid-19.

Díky Vaší štědrosti jsme vybrali celkově částku 113 533 korun. Z této položky jste darovali 57 933 korun na  https://www.donio.cz/OxygenatoryZachranujiZivoty

Jeden kyslíkový oxygenátor stojí 27 tisíc korun. Původně jsme vybírali na dva přístroje. Díky Vaší štědrosti můžeme koupit více oxygenátorů. "Velmi se těšíme na oxygenátory! Nyní už jsme v takové v nouzi, že jsme byli nuceni si několik přístrojů zapůjčit u Diecézní charity, mnozí pacienti se totiž bez kyslíkové terapie neobejdou," svěřuje se vrchní sestra, františkánka Maxmiliána Myslívcová.

 

 Aktualizace 29. 3.

Z Vašich darů🙂 jsme nakoupili 4 oxygenátory pro seniory s dýchacími potížemi🆘 Kyslíkovou terapii tak mohou využít nejen paní Růžena a pan Jan, ale také další potřební klienti Domova seniorů sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova.
Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst🌾
 
4 oxy ořez

 

Tento kyslíkový oxygenátor zachránil život dlouholetému klientovi Domova sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova panu Františkovi. Tento 85letý pán se začátkem ledna se nakazil koronavirem. Jeho stav se začal rychle zhoršovat. Zdravotníci jej museli napojit na kyslíkový přístroj. Po dvou týdnech s podporou oxygenátoru, se začal stav pana Františka zlepšovat. Mezi klienty nakaženými koronavirem napojenými na kyslíkový přístroj nebyl sám. Oxygenátory se za krátkou dobu opotřebovaly. Vedení Domova potřebuje pořídit nové přístroje, které se používají při běžných nemocech dýchacích cest, dušnosti a v závěru života našich klientů, i mimo dobu koronavirovou.

Oxygenátor zajišťuje dodání kyslíku klientům, kteří v důsledku onemocnění srdce, plic nebo oběhového systému mají sníženou hladinu kyslíku v krvi. Tento přístroj pomáhá při dýchacích potížích, dušnosti a celkově zlepšuje stav klienta. Z důvodu jednoduché obsluhy a snadného převozu mezi klienty jej pracovníci Domova využívali operativně pro více klientů během dne během pandemie Covid-19. Oxygenátor umožnil klientům lépe překonat jejich nemoc.

 

 

POMOHLI  JSTE ROZVINOUT POHYBOVÉ DOVEDNOSTI PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

 

Předškolní děti potřebují ke svému rozvoji pohybovou aktivitu. K tomu potřebují i vhodné herní prvky.

Získané prostředky jsme využili na nákup dětského hřiště se skluzavkou, lezeckou stěnou, lany, tunely a hrazdami pro děti mateřské školce v Předbořicích v Jižních Čechách. Děkujeme, že jste darovali částku 66 900 korun. Z této částky jste darovali 65 400 korun na https://www.donio.cz/DetskeHristePredborice

Dětské hřiště neboli skákací věž se skluzavkou stojí 45 500 korun. "Díky Vaší štědrosti, může spolek Rodina Předbořice koupit nejen samotné hřiště, ale také velmi užitečně rohože na doskokovou plochu, dále zemní a úhlové kotvy," objasňuje sestra Anna, která ve školce pracuje na pozici učitelky. 

 

Aktualizace 20. 4.

Díky Vaším darům👍 jsme mohli zakoupit dětské hřiště se skluzavkami pro děti 🙋🙋‍♂️ ze školky v Předbořicích. Dětskému hřišti alias hradu ještě chybí střechy a pláště v dolní části.
Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst🌾
 
Hřiště postavené otočené web 3
 
 
Vážení dárci, jménem školky v Předbořicích i mou osobou chci poděkovat za Vaši otevřenou ruku při darování vašich prostředků na dětské hřiště pro naši školku.
Byla jsem při vývoji sbírky zcela dojatá, kolík lidí, ochotných pomoci se mezi námi našlo. Zároveň podle rčení, ,,kdo rychle dává - dvakrát dává", bylo sledování dvouměsíčního časového limitu přímo akčním zážitkem. Hlavní poděkování patří nadaci Donio a jejím představitelům, přivedli nás do organizovaného světa pomoci
a rozšířili náš svět o mnoho. Sledujte naši činnost a realizaci projektu. DĚKUJEME 😍 (sestra Anna za spolek Rodina Předbořice) 

 003 Na kamenech web

Školka působí na malé vesnici v Jižních Čechách, kde se děti přirozeně seznamují s přírodou živou i neživou. Děti zde mají blízký vztah k půdě, koloběh života přijímají jasně. V poslední době ovšem špatný stav herních prvků na zahradě neumožňuje zahradu využívat. Herní pomůcku bychom chtěli využít v rámci dětí celého kolektivu, aby tak mohli rozvíjet pohybové dovednosti, ale hlavně odvahu a zručnost, přirozené seznamování s fyzikálními zákony.

Sestry františkánky působí ve školce na pozicích učitelek, více o spolku Rodina Předbořice najdete na https://rodinapredborice.cz/

Více se můžete dozvědět v krátkém dokumentárním filmu, který byl natočen k příležitosti oslav 20 let našeho provozu.

Děkujeme, že pomáháte Aby dobro mohlo růst🌾

 

ODBĚROVÁ RUKA UMOŽŇUJE NÁCVIK ODBĚRU KRVE 

 Díky Vám za to, že jste pomohli zkvalitnit odborné vzdělání budoucích zdravotních sester při odběru krve. Mezi každodenní práci zdravotních sester patří odběry krve ze žil pacientů, aplikace injekcí a infuzí. Tuto dovednost se učí žáci při svém studiu na zdravotnické škole.

Díky Vaším příspěvkům ve sbírce na portále Darujme a dalším darům jsme mohli pořídit nejen model paže s žílami k odběru krve. Rovněž jsme zakoupili treninkovou paži pro intravenozní injekce a infuze se sadou žil pro nácvik na injekce celkově za 26 tisíc korun.

 ODBĚROVÁ RUKA zmenšená

 

Na modelu paže, tzv. „umělé ruce“, https://www.youtube.com/watch?v=lDI8XR4VPJ0 si žáci mohou bezpečně vyzkoušet právě odběry krve, injekce a infuze. Odběrová ruka napodobuje reálný vzhled paže i s anatomií žil. Výhodou odběrové ruky je, že má v sobě zabudované umělé žíly naplněné umělou krví přes napojený vak. Model paže obsahuje měkké plochy, do kterých lze aplikovat injekce do podkoží i do svalu. Dále obsahuje náhradní kůži, kterou lze při jejím běžném opotřebení vyměnit.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst

 

VAŠE PŘÍSPĚVKY POMÁHAJÍ K OBNOVĚ KOSTELA V MORAVSKÉ NOVÉ VSI

Ničivé tornádo 24. června 2021 zásadním způsobem poškodilo kostel  v Moravské Nové Vsi. Kostel se ocitl bez věže, zásadně byla poničená i střecha kostela. Po domluvě s místním knězem Mariánem Kalinou jsme vyhlásili sbírku na obnovu kostela.

Na sbírkovém portále Donio https://www.donio.cz/ObnovaKostela jste přispěli částkou 160 500 korun. 

Na účet nadačního fondu jste darovali 230 545 korun.

Celkově tedy 391 045 korun. 

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst. 

20210625 133537 HDR

 

Obnova kostela byla stavebním odborem brněnského biskupství předběžně vyčíslena na nejméně 18 milionů korun.

„Toho, co se musí opravit, nebo udělat zcela znovu, je opravdu hodně,“ stýská si kněz.

Konkrétně se jedná o nejvíce zasaženou věž, krovy a střechu kostela. Kromě toho je nutné natáhnout a zapojit elektroinstalaci, zavést elektroniku včetně ciferníku kostelních hodin, osadit světlomety a další světla. Dále dojde k sestavení vitráží a kompletní instalaci oken.

Některé z těchto prací jsou už hotové, jiné se teprvé budou realizovat v dalších měsících. 

 

 

LEŽÍCÍ SENIORY JSTE OCHRANILI PŘED PROLEŽENINAMI

Díky Vaši podpoře získal Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova pro své klienty 5 antidekubitních matrací. Antidekubitní matrace pomáhají zbavit se imobilní klienty nepříjemných bolestí. Díky nim se předchází tomuto bolestivému onemocnění a klienti mohou pobývat  v případě nutnosti nepřetržitě na lůžku.

„Zkušenost s touto matrací má klientka paní Růžena, kterou jsme přijali z LDN. Paní měla rozsáhlé proleženiny, které se podařilo díky péči v našem zařízení a změnou obyčejné matrace na antidekubitní, její rány zahojit," říká ředitelka Domova Věra Dvořáková. Výsledek léčby nebyl patrný ihned, ale s využitím možností , kterými v domově disponují, klientka již nemá žádné příznaky tohoto onemocnění.

„Konečně už nemusím snášet převazy a čištění ran, nemám už otlačené paty. Můžu se v klidu vyspat," vypráv spokojeně paní Růžena, která se už se těší na dceru, až jí to řekne. Tyto věty jsou pro personál Domova velkým povzbuzením při péči o klienty. „Proto se snažíme využít všechny možnosti, abychom jim pomohli zvládnout nelehký podzim života," uzavírá ředitelka zařízení. 

Jedna antidekubitní matrace stojí 4 400 korun, celkově jsme potřebovali na pořízení pěti matrací částku 22 tisíc korun. Tuto částku jste darovali na sbírkovém portálu Donio https://www.donio.cz/zmirneme-bolesti-z-prolezenin 

 20210930 141602 zmenšená otočená vlevo

 

Proleženiny jsou častým problémem lidí na upoutaných dlouhodobě na lůžko. Vliv na vznik dekubitů mají i nekvalitní matrace.  Riziko vzniku dekubitů zvyšuje řada onemocnění, mezi jinými cukrovka, cévní a neurologické choroby, nízká imunita, ale také deprese. Antidekubitní matrace znamenají významnou prevenci proti proleženinám. V Domově proto vybavili lůžka klientů, kteří nejsou schopni samostatného pohybu, těmito matracemi.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst. 

 

Přímá pomoc pro rodiny ve farnosti Moravská Nová Ves

Ničivé tornádo zasáhlo jihomoravské obce ve farnosti Moravská Nová Ves, kam patří i další zasažené obce Hrušky a Týnec. Po domluvě s místním knězem Mariánem Kalinou jsme vyhlásili sbírku na pomoc potřebným rodinám ve farnosti, které přišly o střechu nad hlavou https://www.donio.cz/PomocProMoravu

Děkujeme za Vaši štědrost. Za dobu 60 dní sbírky jste přispěli 642 773 korun. Dále jste darovali na náš nadační účet částku 168 600 korun. 

Celkově tedy 811 333 korun:-)

 IMG 20210628 WA0005

„Velkou oporou je pro mě nejen Bůh, ale také stovky, ne-li tisíce lidí, kteří nás oslovují a jsou ochotni pomoci rozličným způsobem. Musím říci, že jsem teď prožil krásu obyčejného lidského člověčenství. Cítím to v plné síle, že lidé hodili malichernosti za hlavu a všichni si navzájem pomáhají“, říká Marián Kalina.

"Děkuji za každou pomoc a prosím o modlitby“, dodává kněz, který zná dobře potřeby lidí v zasažených obcích. Finance budou využity ve 100 % výši na pomoc místním obyvatelům.

Děkujeme Vám, že pomáháte Aby dobro mohlo růst

  

RENOVACE ŠKOLNÍHO VÝTAHU UMOŽNILA VSTUP IMOBILNÍM STUDENTŮM

Díky Vašim příspěvkům pomáháme získat do českého zdravotnictví lidi, kteří k němu mají dlouhodobě blízký vztah, jsou za péči zdravotníků vděční a vnímají jeho fungování i na základě vlastních zkušeností.

Díky Vaší finanční pomoci jsme mohli realizovat renovaci výtahu Církevní střední zdravotnické škole v Brně.

Původní výtah z poválečné doby nahradila prostornější kabina, kterou nyní mohou využít i osoby, které pro své fyzické omezení potřebují k pohybu invalidní vozík. Na sbírce pro tento účel se podíleli samotní žáci školy formou veřejné sbírky do pokladniček. Tímto způsobem pomohli své spolužačce a budoucím spolužákům, pohybujících se na invalidním vozíku, překonat bariéry spojené se zdravotním znevýhodněním. Výtěžek této sbírky činil 190 tisíc korun. Celkové náklady na renovaci výtahu dosáhly částky            3 miliony korun.

 

invalidn vozk